Vesa Salminen

Managing Director

  • +358 40 1252 370

Kimmo Halme

Senior Partner

  • +358 40 1250 350

Valtteri Härmälä

Project Manager

  • +358 50 5607 425

Anne-Mari Järvelin

Senior Consultant

  • +358 40 7056 944

Juha Kettinen

Analyst

  • +358 50 336 1771

Hanna Koskela

Coordinator

  • +358 400 745 605

Helka Lamminkoski

Consultant

  • +358 40 5392 683

Kalle A. Piirainen

Senior Expert

  • +358 40 5838 348

Ulla Roiha

Senior Consultant

  • +358 40 8732 706