WHAT'S
NEW_

4FRONT arvioi Suomen takausohjelmaa

Suomen takausohjelman (pk-yritysaloite) tarkoituksena on ollut parantaa uusien, kasvavien, innovatiivisten ja kansainvälistyvien pk-yritysten rahoituksen saatavuutta tarjoamalla takauksia pankkien yrityslainoille. Takausohjelman toteuttamiseen oli varattu vuosina 2016–2020 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Tästä 20 miljoonaa euroa rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 20 miljoonaa euroa kansallisista varoista. Takausohjelman toimeenpanosta on vastannut Euroopan investointipankkiryhmään kuuluva Euroopan investointirahasto. Takauksia on välittänyt viisi suomalaista pankkia.

4FRONTin tekemän arvioinnin mukaan takausohjelmalla on tuettu sen tavoitteiden mukaisesti uusia, kasvavia ja innovatiivisia yrityksiä. Ohjelmaa on onnistuttu hyödyntämään tilanteissa, joissa vakuuksien puute tyypillisesti haittaa pankkirahoituksen saamista.

Ohjelma on parantanut pk-yritysten rahoituksen saatavuutta sekä lisännyt pk-yrityksillä myönnettyjä pankkilainoja. Lisäksi tulosten mukaan takausohjelma on mm. laajentanut pk-lainamarkkinaa ja monipuolistanut pk-lainarahoituksen tarjontaa. Ohjelma on kohdentunut pankkien omien markkinoiden mukaan. Pk-yritysmarkkinan kattamisen kannalta on ollut tärkeää, että takausohjelmaa on välittänyt useampi pankki, ja että ohjelma on jalkautettu laajasti myös pankkien konttoriverkostoon.

Arviointi toteutettiin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Arvioinnin loppuraportti:
Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi