WHAT'S
NEW_

Rakennussektorin standardisointiselvitys – kyselyraportti

Osana rakennussektorin standardisointiselvitystä toteutettiin sähköinen kysely, jonka tarkoituksena on ollut muodostaa kattava ja ajantasainen yleiskuva rakennussektorin standardisointiin osallistuvien toimijoiden näkemyksistä ja tunnistaa rakennussektorin standardisoinnin erityisiä kehittämistarpeita.

Kohteena ovat olleet rakennussektorin standardisoinnin toimialayhteisöt: Rakennustuoteteollisuus RTT, METSTA, Yhteinen toimialaliitto YTL, Liikennevirasto, Kemesta, Muoviteollisuus MT sekä SFS.

4FRONT Oy:n toteuttama sähköinen kysely (31.10.– 14.11.2018) kohdennettiin yhteensä 718 henkilölle: standardisointikomiteoiden ja seurantaryhmien puheenjohtajat, jäsenet ja sihteerit, toimialayhteisön oma henkilökunta ja standardisoinnin asiantuntijat, sekä edunvalvontaan osallistuvat henkilöt. Kyselyyn saatiin yhteensä 205 vastausta (vastausprosentti 29). Vastaukset on käsitelty nimettöminä ja vastaajaryhmät on luotu vastaajien itsensä antamien tietojen perusteella (ml. organisaatiotyyppi, itselle ensisijainen standardisoinnin toimialayhteisö). Osaa vastauksista on ristiin analysoitu.

Kyselyn tuloksia voit tarkastella tästä: Kyselyraportti