WHAT'S
NEW_

Team Finland -verkoston arviointi tarjoaa eväitä verkoston vaikuttavuuden parantamiseksi

4FRONTin yhdessä Etlatieto Oy:n kanssa toteuttama Team Finland -verkoston arviointi on valmistunut. Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetussa arvioinnissa tarkasteltiin Team Finland -verkoston ja sen palveluiden lisäarvoa kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille.  

Laajassa arvioinnissa hyödynnettiin menetelminä esimerkiksi tilasto- ja ekonometristä analyysia, kirjallisuus- ja dokumenttianalyysia, erilaisia kyselyjä ja haastatteluja sekä sidosryhmille suunnattuja työpajoja. 

Team Finland -verkoston toimintamalli on kehittynyt viime vuosina, ja etenkin asiakasohjaus, tiedonvaihto ja yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat parantuneet. Verkosto ei kuitenkaan toimi vielä riittävän tehokkaasti. Palvelulupauksen ja -kokonaisuuden sekä strategisten valintojen selkiyttäminen ovat keskeisiä arvioinnissa löydettyjä kehityskohteita. Arviointi esittää suosituksia myös verkoston sisäisen työnjaon ja tiedonkulun parantamiseksi. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Briefiin valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilla: https://tietokayttoon.fi/-/10616/arvio-team-finland-toimintamalli-selkeasti-parantunut-sisaista-tyonjakoa-ja-palvelulupausta-edelleen-selkeytettava