WHAT'S
NEW_

Yhdessä paras kaupunkistrategia

Kaarinan kaupungin strategiaprosessi, jota 4FRONT fasilitoi ja tuki, on tullut päätökseensä. Prosessi alkoi lokakuussa 2021, ja sen tavoitteena oli luoda uusi Kaarina-strategia vuosille 2023–2030. Aiemman strategiakauden oli määrä jatkua vuoteen 2025 asti, mutta tarve strategian uudistamiselle syntyi jo aiemmin toimintaympäristön muuttuessa hyvinvointialueuudistuksen myötä.

Strategiaprosessi oli kaikille avoin ja siihen osallistui niin kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt kuin kaarinalaiset asukkaat ja yritykset. Prosessin aikana 4FRONT tuki kaupungin nykytila-analyysin toteutusta sekä vastasi kaikkien etä- ja lähityöpajojen fasilitoinnista ja tulosten käsittelystä ja koonnista.

Yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys nousivat vahvasti esiin strategian ydinelementtejä tunnistettaessa.

“Tavoitteenamme oli ensin kartoittaa osallistavilla menetelmillä, millainen olisi ihanne-Kaarina vuonna 2023. Niiden pohjalta laadittiin yhdessä kaupungille visio, arvot ja strategiset päämäärät. Työtä tehtiin kevään aikana yhteensä kahdeksassa etä- ja lähityöpajassa, ja jokaisen työpajan välissä tuotoksia oli mahdollisuus kommentoida. Näin prosessi pidettiin osallistavana ja avoimena. Oli mahtavaa nähdä, miten moni oli aktiivisesti mukana ja toi omat näkemyksensä Kaarinan uuteen strategiaan.” muistelee Jenna Kiiskinen.

Kaupungin johto ja eri palvelualueet olivat vahvasti mukana strategian laatimisessa kommentoiden ja työstäen kokonaisuutta eri vaiheissa. Nyt Kaarinan kaupunginvaluusto on hyväksynyt uuden strategian, ja se tulee voimaan vuoden 2023 alusta.

”4Front Oy:n kanssa yhteistyö oli mutkatonta. Ilman 4Front Oy:n fasilitaattorien tukea eri sidosryhmien laaja osallistaminen ei olisi ollut mahdollista. Kaarina-strategia sai myös myönteistä palautetta päätöksentekijöiltä ja erityisesti kiitettiin osallistavaa valmistelua.” kertoo Kaarinan hallintojohtaja Päivi Antola.

Uudesta strategiasta voi lukea tarkemmin Kaarinan kaupungin sivuilta:
https://kaarina.fi/fi/uutiset/yhdessa-paras-kaarina-kaupungin-strategia-hyvaksyttiin

 4FRONT kiittää kaupunkia innostavasta yhteistyöstä ja onnittelee uuden strategian johdosta.