WHAT'S
NEW_

4FRONT arvioimassa Suomen Agenda 2030 -toimeenpanon toteutumista 

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa on käynnistetty arviointi YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman Agenda 2030:n toimeenpanon toteutumisesta Suomessa. Vuonna 2015 kaikille maailman maille määritetyt yhteiset 17 tavoitetta tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Suomi on ollut kansainvälisesti etulinjassa Agenda 2030:n toimeenpanossa, ja Suomen toimeenpanoa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Edellinen edellinen kokonaisvaltainen arviointi toteutettiin vuonna 2019. 

4FRONT toteuttaa Agenda 2030 Suomen toimeenpanon arvioinnin yhdessä Tampereen yliopiston ja Frisky & Anjoyn kanssa, ja arvioinnin on määrä valmistua alkuvuodesta 2023. 

Hankkeessa laaditaan arvio Agenda 2030:n toimeenpanon nykytilasta ja toimeenpanon vaikutuksista sekä kartutetaan kansainvälisiä oppeja toimeenpanosta ja ohjauksesta. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä edelleen Suomen Agenda 2030 -toimeenpanon ohjausjärjestelmää mahdollisimman vaikuttavaksi ja johdonmukaiseksi, jotta Suomi saavuttaisi Agenda 2030:n tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. 

 

Lisätietoja:
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: https://tietokayttoon.fi/-/suomen-agenda2030-toimeenpanon-arviointi ja hankkeen projektipäällikkö Katri Haila, 4FRONT, p. +358 505649741, katri.haila@4front.fi  

 

Kuva: www.kestavakehitys.fi/agenda-2030