WHAT'S
NEW_

4FRONT selvitti, miten sääntelykokeiluilla voidaan edistää innovaatioita

Selvitimme työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, miten uusien kasvualojen kehitystä voidaan tukea innovaatiomyönteisen sääntelyn ja erityisesti sääntelykokeilujen avulla. Esimerkkialoina tarkastelimme selvityksessä energia- ja elintarvikealoja. Osana selvitystä laadimme myös ehdotuksen sääntelykokeilujen kansalliseksi toimintamalliksi. Toimintamalli tarjoaa viranomaisille mallin sääntelykokeilujen tarpeen, hyötyjen ja toteutuksen reunaehtojen arviointiin, minkä lisäksi selvityksessä sääntelykokeiluja koskevan kansallisen strategian tai toimintaohjelman laatimista sekä niihin liittyvän osaamiskeskuksen tai -verkoston perustamista. Selvitys tukee kansallisen TKI-tiekartan ja kasvuportfolio-toimintamallin toimeenpanoa. Lue koko raportti täältä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myös julkaissut selvityksen pohjalta laatimamme oppaan. Opas tarjoaa viranomaisille tietoa innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöistä ja sääntelykokeiluista, sekä niistä asioista, jotka sääntelykokeiluita suunnitellessa ja toteuttaessa olisi tärkeää huomioida. Tutustu oppaaseen täällä.

Selvitys ja opas laadittiin yhteistyössä Frisky & Anjoy Oy:n ja Technopolis Groupin kanssa.