WHAT'S
NEW_

Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa

4FRONT toteutti kansallisen IPR-strategian valmistelun tueksi taustaselvityksen aineettomien oikeuksien tilanteesta ja kehittämistarpeista Suomessa.

Maaliskuussa 2021 julkaistussa selvitystyössä tunnistettiin kehittämistarpeita ministeriöiden välisessä työnjaossa, lainsäädännössä ja tutkimusorganisaatioiden aineettomien oikeuksien käytännöissä. Datan hallintaan ja tekijänoikeusinfrastruktuurin liittyvät kysymykset ovat niin ikään hyvin ajankohtaisia uutta aineettomien oikeuksien strategiaa valmisteltaessa.

Selvityksen perusteella pk-yritysten tietoisuus ja osaaminen aineettomista oikeuksista on viimeisen kymmenen vuoden aikana parantunut, mutta kehitettävää riittää erityisesti niiden strategisen merkityksen tunnistamisessa. Koulutuksen ja neuvonnan lisääminen nähdään keinoina tilanteen parantamiseen.

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetusta selvityksestä toteutuksesta vastasivat 4FRONT Oy yhteistyökumppaneinaan VTT, KPMG sekä Tuomas Takalo ja Ari Hyytinen (Spillover Economics Oy).

Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020 : IPR-strategian taustoitus