WHAT'S
NEW_

FinCEEDin kehittävä arviointi tähtää entistä vaikuttavampaan verkostointityöhön

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskuksen (FinCEED) kehittävä arviointi tarkastelee syyskuussa 2021 perustetun keskuksen toimintaa, tavoitteenaan tukea toiminnan alkuvaiheen käynnistymistä ja keskeisten jatkokehittämistarpeiden tunnistamista.

FinCEED (The Finnish Centre of expertise in Education and Development) edistää opetusalan osaamisen hyödyntämistä erityisesti kehittyvissä maissa, sekä tukee kehittyvien maiden pyrkimyksiä laadukkaan koulutuksen tarjoamisessa. Lisäksi osaamiskeskus vahvistaa suomalaisten opetusalan toimijoiden mahdollisuuksia toimia kansainvälisissä kehitysyhteistyötehtävissä.

Arviointitoimeksiannossa tarkastellaan FinCEEDin toimintaa ja tuloksia peilaten niitä keskuksen tehtäviin

  1. Koulutuksen tarjoaminen, urapolkujen tukeminen sekä asiantuntijaverkoston edistäminen opetusalan kehitysyhteistyön osaamisen ja asiantuntijavarannon vahvistamisessa.
  2. Asiantuntijatuki kahdenvälisessä ja monenkeskisessä kehitysyhteistyössä.
  3. Opetusalan kehityspolitiikkaan liittyvä viestintä, vaikuttaminen ja monitoimijayhteistyö.

Osaamiskeskuksen vahvuuksia ja haasteita tunnistamalla kehittävä arviointi tarjoaa konkreettisia näkökulmia tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Keskuksen toimintaa rahoittaa ulkoministeriö, ja arvioinnissa tarkastellaan myös FinCEEDin toiminnan vakiinnuttamisen edellytyksiä ja valmiuksia. Vahva sidosryhmäyhteistyö tukee osallistavan arvioinnin toteutumista sekä FinCEEDin asiantuntijoiden oppimista.