WHAT'S
NEW_

Innovaatioista ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

2.12. julkaistu selvitys tarjoaa suosituksia kestävän kehityksen innovaatioita tukevan elinkeino- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi. VTT:n, PTT:n, 4FRONTin, Motiva ja Owal Groupin toteuttama selvitys luo katsauksen YK:n Agenda 2030 kehitystavoitteisiin ja vastaaviin suomalaisiin innovaatioihin. Selvitys on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS).

Selvityksessä kartoitettiin, mikä on innovaatioiden ja yritysten merkitys globaalien kehityshaasteiden ratkaisemisessa, sekä millaisilla kehityskuluilla kyseiset haasteet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on saavutettavissa.  Selvitys kattaa neljän sektorin tarkastelun: maatalous ja ruoantuotanto, kaupungistuminen, energia ja materiaalit, sekä terveys ja hyvinvointi.

Selvityksen mukaan kestävän kehityksen tavoitteet ovat varsin keskeisesti mukana lähes 90% kaikista tämän vuosikymmenen suomalaisista innovaatioista. Kestävän kehityksen liiketoiminnan ajurit ovat moninaisia ja vaihtelevat suuresti sektorista riippuen.

Politiikkatoimenpiteiksi selvitys suosittelee mm. kestävän kehityksen tavoitteiden jäsentämistä ja konkretisointia, haastelähtöisen innovaatiopolitiikan vahvistamista sekä panostusta yhteiskehittämisen alustoihin. Tarkemmat sektorikohtaiset tarkastelut ja suositukset politiikkatoimenpiteiksi löytyvät raportista: Kestävän kehityksen innovaatiot. Katsaus YK:n Agenda 2030 kehitystavoitteisiin ja vastaaviin suomalaisiin innovaatioihin.