WHAT'S
NEW_

Kiertotalousohjelma arvioinnin valossa

Kiertotalouden strategisen ohjelman arviointi on valmistunut. Arvioinnissa tarkasteltiin Kiertotalouden edistymistä ja laadittiin kuva ohjelman vaikuttavuudesta ja kehittämiskohteista.

Vuonna 2021 käynnistyneen ohjelman tavoitteina on uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen väheneminen, resurssien tuottavuuden kaksinkertaistuminen vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä sekä materiaalien kiertotalousasteen kaksinkertaistuminen vuoteen 2035 mennessä. Arvioinnin perusteella kiertotalouden tila Suomessa on nykyhetkellä eurooppalaista keskitasoa tai heikompaa. Kiertotalousohjelman toimenpiteiden valikoima on monipuolinen, mutta ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi taloudellisten kannusteiden ja sääntelyn hyödyntämistä nykyistä rohkeammin.

Arvioinnin laativat yhteistyössä Forefront Oy, Enact Sustainable Strategies ja KPMG Oy. Tutustu arviointiraporttiin tästä.
Politiikkasuosituksiin voit tutustua tästä.

Tiedote ympäristöministeriön sivuilla: https://ym.fi/-/kiertotalouden-edistaminen-kaipaa-ryhtiliiketta

Lisätietoja:

Katri Haila, Forefront Oy, projektipäällikkö, katri.haila@4front.fi 

Vesa Salminen, Forefront Oy, toimitusjohtaja, vesa.salminen@4front.fi