WHAT'S
NEW_

Kohti kestäviä kumppanuuksia

Varsinais-Suomen maakuntastrategian valmisteluprosessi on tullut päätökseen. 4FRONT vastasi valmisteluprosessin fasilitoinnista syksystä 2020 lähtien. Maakunnan kehittämistä suuntaava maakuntastrategia 2040 + on hyväksytty, ja maakunnan missio, kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomi, rakentuu neljän vision sekä useiden visiokohtaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta.

Avoimeen valmisteluprosessiin osallistui yli 300 maakunnan sidosryhmän edustajaa, minkä rinnalla maakunnan liiton oma asiantuntijapanos oli merkittävä. Prosessi käynnistyi tilannekuvakartoituksella ja eteni skenaariotyöskentelyn kautta tulevaisuuskuvan laatimiseen. Näiden vaiheiden pohjalta määriteltiin tiiviissä sidosryhmäyhteistyössä strategian ydinelementit.

Pääsääntöisesti virtuaaliseen osallistumiseen perustuva prosessi sisälsi mm. työpajoja, webinaareja sekä sähköisten työtilojen hyödyntämistä. Erilaisia tilaisuuksia valmisteluprosessin aikana järjestettiin 19 kappaletta. Prosessin loppuvaiheessa 4FRONT myös sparrasi strategian visuaalista ja sisällöllistä esitystapaa.

Valmistelun tukeminen tarjosi 4FRONTille näköalapaikan niin maakunnalliseen strategiatyöhön kuin laajaan yhteistyöprosessin edistämiseen. Liiton asiantuntijoiden sekä muiden sidosryhmien vahva sitoutuminen ja kokonaisuuden edistäminen oli myös fasilitaattoria motivoivaa.

Varsinais-Suomen liiton näkökulmasta fasilitointiyhteistyötä kuvaa kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki seuraavasti:
”Työskentely 4FRONTin kanssa oli läpi prosessin sujuvaa ja innostavaa. Oli helppo luottaa, että asiat hoituvat asiantuntevasti, sovitusti ja ajallaan, ja omaa ajatteluamme haastettiin rakentavalla tavalla – juuri niin kuin olimme toivoneetkin! ”

 

Tutustu Varsinais-Suomen maakunta-strategiaan tarinakartan muodossa.