WHAT'S
NEW_

Kohti laadukasta lainvalmistelua

Selvitys lainvalmisteluprosessin laatuindikaattoreista on valmistunut. 4FRONT toteutti selvityksen yhdessä Frisky & Anjoyn ja Itä-Suomen yliopiston kanssa osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää hyvän lainvalmistelun keskeisiä ominaisuuksia ja täten kehittää lainvalmistelun laatuinikaattorijärjestelmä. Kehitetyn järjestelmän avulla voitiin arvioida lainvalmisteluprosessin nykytilaa, vahvuuksia ja heikkouksia, ja laatia kehittämissuositukset lainvalmisteluprosessin kehittämiseksi.

Laatuindikaattorijärjestelmä koostuu seitsemästä osa-alueesta: 1. aloite, tarve ja relevanssi, 2. organisointi ja johtaminen ministeriössä, 3. resursointi ja kyvykkyydet, 4. tietoperusta, 5. osallisuus ja kuuleminen, 6. prosessin laatu ja sujuvuus sekä 7. lain vaikutusten arviointi, ja yksi hankkeen kehittämissuosituksista oli, että laatuindikaattorit otetaan osaksi jatkuvaa lainvalmistelun kehittämistä.

Muut kehittämissuosituksiset liittyivät lainvalmistelun laadun arvioinnin, prosessin johtamisen, valmistelun resursoinnin sekä säädöshuollon vahvistamiseen ja lainvalmisteluprosessin tietojärjestelmien kehittämiseen.

Tutustu raporttiin: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-383-467-5 

Lisätiedot:

Vesa Salminen
+358 40 1252 370
vesa.salminen@4front.fi