WHAT'S
NEW_

Opetushallituksen vaikuttavuustoiminnan ulkoinen arviointi on käynnistynyt

4FRONT toteuttaa Opetushallituksen toimeksiannosta Opetushallituksen vaikuttavuustoiminnan arvioinnin syksyn 2022 aikana. Tavoitteena on arvioida Opetushallituksen vaikuttavuustyötä laadittujen pitkän aikavälin  vaikuttavuustavoitteiden (2020-2029) ja lyhyemmän aikavälin vaikutustavoitteiden (2020-2023) toteutumisen kautta. Lisäksi analyysin pohjalta laaditaan ehdotukset vaikuttavuustyön sekä sen seurannan ja arvioinnin kehittämiseksi ja vaikuttavuusajattelun vahvistamiseksi. Arvioinnissa pyritään saamaan erityisesti laadullista aineistoa Opetushallituksen tulosohjauksen ja vaikuttavuustoiminnan kehittämiseksi.

“Meidän tavoitteenamme on vaikuttaa kaikella tekemisellämme yhteiskuntaan pitkäjänteisesti. Olemme viime vuosien aikana rakentaneet virastossamme toimintatapaa, jossa vuosittainen työ suunnitellaan vaikuttavuudelle asettamiemme tavoitteiden ympärille kaikissa yksiköissä ja toiminnoissa. Nyt haluamme arvioida sitä, miten tämä työ on toteutunut” johtaja Samu Seitsalo kertoo.

 

Vaikuttavuusarvioinnin tarkastelussa ovat Opetushallituksen toimintaa ohjaavat vuosille 2020–2029 asetetut vaikuttavuustavoitteet

  • Eriarvoistuminen pysäytetään ja koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuus kasvaa
  • Oppijoiden hyvinvointi paranee, painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret
  • Jatkuva oppiminen nostaa osaamistasoa
  • Avarakatseisuus lisääntyy

ja tulosohjauskaudelle 2020–2023 asetetut lyhyemmän aikavälin viisi vaikutustavoitetta

  • Yhteisöllinen kehittäminen ja johtaminen vahvistuvat
  • Hyvinvointi paranee
  • Kansainvälisyys lisääntyy
  • Osaamistaso nousee
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lisääntyvät

sekä vaikutustavoitteista johdetut vuosittaiset vaikutusteot.

 

Arviointi toteutetaan monimenetelmällisesti dokumenttiaineiston analyysilla sekä kyselylomakkeen ja Opetushallituksen henkilöstön ja sidosryhmien haastattelujen avulla kerätyn kokemustiedon analyysilla. Lisäksi järjestetään yhteiskehittäviä työpajoja.

Arvioinnin on määrä valmistua joulukuussa 2022. 4FRONTin yhteistyökumppanina hankkeessa on Kirsi Pulkkinen.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikko KTT Anne-Mari Järvelin, anne-mari.jarvelin@4front.fi, +358 40 7056 944

Kehitysjohtaja Reetta Niemelä, reetta.niemela@oph.fi, 029 5338 533
Opetusneuvos Anne Liimatainen, anne.liimatainen@oph.fi, 029 5331 293
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, arja-sisko.holappa@oph.fi, 029 5331 371