WHAT'S
NEW_

Supporting national IPR strategy

The development of the IPR system is an important step towards the Finnish government’s goal of increasing RDI investment to 4 % of GDP by 2030. The building of a new IPR strategy is also one of the priorities of the national RDI roadmap published in April 2020.

A project, launched in the summer of 2020 and led by 4FRONT, will carry out a background study on the current state and future needs of the Finnish IPR system to support the preparation of the national IPR strategy.

The project is part of the Government’s analysis, assessment and research activities (VN TEAS) and 4FRONT is responsible for the study together with its partners VTT, KPMG, Tuomas Takalo and Ari Hyytinen (Spillover Economics Oy).

The results of the study will be available by the end of the year. The report will be published in the VN TEAS publication series.

KANSALLISEN IPR-STRATEGIAN TAUSTASELVITYS KÄYNNISSÄ

IPR-järjestelmän kehittäminen on tärkeä toimenpide kohti hallitusohjelman tavoitetta nostaa TKI-investoinnit neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Uuden IPR-strategian laatiminen on myös yksi huhtikuussa 2020 julkaistun kansallisen TKI-tiekartan painopisteistä.

Kesällä 2020 käynnistyneessä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS) kuuluvassa hankkeessa toteutetaan IPR-strategian valmistelun tueksi taustaselvitys aineettomien oikeuksien ja niiden käytön nykytilanteesta sekä tulevaisuuden haasteista ja keskeisistä muutostarpeista. 4FRONT vastaa selvitystyöstä yhteistyökumppaneinaan VTT, KPMG, Tuomas Takalo ja Ari Hyytinen (Spillover Economics Oy).

Selvityksen tulokset ovat käytettävissä vuoden loppuun mennessä. Raportti julkistetaan VN TEAS -julkaisusarjassa.

Lisätietoja hankkeesta