WHAT'S
NEW_

Valtion tulosohjausmallin arviointi tukee hallinnon kehittämistä

Valtion tulosohjauksen keskiössä ovat suunnitelmatasolla tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Vastaavasti seurantaa tukevat tilinpäätökset, siihen kuuluvat toimintakertomukset sekä ministeriöiden kannanotot tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Huhtikuussa 2020 käynnistyneen Valtion tulosohjausmallin arviointi -hankkeen tavoitteena on 1) tutkia tulosohjauksen periaatteita ja erityisesti sen käytännön toteutumista kattavasti eri näkökulmista ja suhteessa toimintaympäristön vaatimuksiin, sekä 2) määritellä tutkimustulosten perusteella tulosohjausmallin kehitystarpeita ja vaihtoehtoisia kehityssuuntia. Hanke on jatkoa vuonna 2012 julkaistulle edelliselle tulosohjauksen kehittämishankkeelle ja sen myötä käynnistetylle tulosohjauksen kehittämistyölle. Hankkeessa arvioidaan vuoden 2012 suositusten toteutumista sekä tunnistetaan kehittämissuuntia muuttuneessa toimintaympäristössä. Toteutus pyrkii osaltaan tukemaan pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita hallinnon kehittämiseksi.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluvasta hanketoteutuksesta vastaa 4FRONT yhteistyökumppaneinaan Tampereen yliopisto sekä Frisky & Anjoy Oy.

Lisätietoja hankkeesta