WHAT'S
NEW_

4FRONT arvioi Erasmus+ ja Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmien kansallista toimeenpanoa

4FRONT on aloittanut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kansainvälistymistä ja kouluttautumista edistävän Erasmus+ -ohjelman sekä nuorten osallisuutta, yhteiskunnallista vaikuttamista ja paikallisia yhteisöjä vahvistavan Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelman Suomen maa-arvioinnin.

 

Arvioinnit sisältävät viime ohjelmakauden loppuarvioinnin (Erasmus+ 2014–2020, Euroopan Solidaarisuusjoukot 2018–2020), sekä kuluvan ohjelmakauden 2021–2027 väliarvioinnin kummallekin ohjelmalle. 4FRONT toteuttaa arvioinnit yhteistyössä NordEval Oy:n kanssa.

Tavoitteena on laatia kansallinen näkemys ohjelmien täytäntöönpanosta, tuloksista ja vaikutuksista, mukaan lukien toimeenpanon vahvuudet ja heikkoudet, saadut kokemukset sekä parhaat käytännöt. Arvioinnissa laaditaan myös ehdotuksia Erasmus+ ja Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmien edelleen kehittämiseksi. Ohjelmia tarkastellaan EU:n Better Regulation -viitekehyksen viiden arviointikriteerin kautta: tuloksellisuus, tehokkuus, asianmukaisuus, johdonmukaisuus ja eurooppalainen lisäarvo.

Erasmus+ ohjelmakauden 2021–2027 painopisteitä ovat osallisuus ja moninaisuus, digitaalisuus, ympäristövastuullisuus ja aktiivinen kansalaisuus. Arvioimme ohjelman yleistä onnistumista, tuloksellisuutta sekä vaikuttavuutta muun muassa mainituilla painopisteillä. Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelman osalta arvioimme muun muassa hankkeiden vaikutuksia osaamiseen, asenteisiin ja yhteisöihin.

Oleellisena osana arviointien tiedonkeruuta ovat sähköiset kyselyt Erasmus+ sekä Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmien rahoitusta hakeneille organisaatioille ja avoin kysely kaikille Erasmus+ liikkuvuusjaksoihin osallistuneille sekä osallistumista harkinneille.

 

Lisätiedot arvioinnista:
Katri Haila, Senior Consultant
katri.haila@4front.fi
050 5649741

Lisätiedot kyselyistä:
Jenna Kiiskinen, Junior Consultant
jenna.kiiskinen@4front.fi
050 5522382