CORPORATE
SUSTAINABILITY
SELF
ASSESMENT_

Yritysvastuun itsearviointi on maksuton verkkotyökalu, joka antaa tilannekuvan yrityksesi vastuullisuustoiminnasta, auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja mahdollistaa vertailun muihin yrityksiin.

 

Mikä on yritysvastuun itsearviointi?

Yritysvastuun itsearviointi on 4FRONTin kehittämä yrityksille suunnattu maksuton työkalu, joka tukee yritysten vastuullisuusen liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Se on ensimmäinen maksuton ja kattava yritysvastuun itsearviointityökalu Suomessa, ja sitä on hyödyntänyt yhteensä jo yli 1500 yritystä.

Kenelle yritysvastuun itsearviointi on suunnattu?

Itsearviointi sopii kaikille yrityksille koosta, liikevaihdosta tai toimialasta riippumatta. 

Yritykset, jotka ovat vasta aloittamassa vastuullisuustoimintaa, tai ovat toteuttaneet sitä vasta vähän aikaa hyötyvät erityisesti raportin tarjoamista konkreettisista kehittämissuosituksista ja ideoista toiminnan edistämiseksi. 

Yritykset, jotka ovat jo toteuttaneet vastuullisuustoimintaa pidempään, hyötyvät erityisesti oman yrityksen vertailusta muihin yrityksiin eri osa-alueilla. Lisäksi työkalua voi hyödyntää uusien ideoiden saamiseen tai esimerkiksi vuosittaiseen toiminnan seurantaan.

Yritysvastuun itsearviointi -työkalun avulla:

  • saat kattavan kuvan yrityksen vastuullisuustoiminnan nykytasosta
  • saat nopeasti tietoon yrityksen vastuullisuustyön kehityskohteet sekä konkreettisia ja käytännönläheisiä kehittämissuosituksia
  • pääset näkemään, mihin yrityksesi sijoittuu eri yritysvastuun osa-alueilla verrattuna muihin yrityksiin

 

Klikkaa tästä maksuttomaan yritysvastuun itsearviointiin.

 

Miten työkalu toimii?

Yritysvastuun itsearviointi on sähköinen kysely, joka muodostuu seuraavista osa-alueista:

  • Yritysvastuun merkitys ja tärkeys
  • Yritysvastuun strateginen asema
  • Yritysvastuun resursointi ja integrointi
  • Yritysvastuutoimenpiteet sekä
  • Seuranta, tulokset ja vaikutukset

Kyselyyn vastaaminen kestää vastaajasta riippuen noin 10-25 minuuttia. Palauteraportin saa käyttöön heti itsearvioinnin tekemisen jälkeen, ja se sisältää sekä numeraaliset tulokset (kokonaistuloksen eli ns. yritysvastuuindeksin sekä eri osa-alueiden tulokset), sanalliset tulokset kustakin yritysvastuuindeksistä ja jokaisesta osa-alueesta sekä sanalliset konkreettiset kehittämisehdotukset sen mukaan, millä osa-alueilla yrityksellä itsearvioinnin mukaan on eniten kehitettävää. Palauteraportti on laajuudeltaan noin 10 sivua.

Kyselyn tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä, ja sen voi tehdä kuka tahansa yrityksen vastuullisuustoimintaa tunteva edustaja. Lomakkeessa kysytään yrityksen ja vastaajan nimeä, mutta näihin kohtiin voi halutessaan jättää vastaamatta. Nimiä ei käytetä vastausten käsittelyyn, vaan ne tulevat näkyviin ainoastaan vastausraporttiin, joka tulee vastaajan käyttöön.

Tiivistelmä vuoden 2022 tuloksista

Saat käyttöösi ilmaiseksi tiivistelmän vuoden 2022 yritysvastuun itsearvioinnin tuloksista täältä. Vuonna 2022 itsearvioinnin teki yli 450 yritystä.

Vastuullisuuden itsearvioinnin tulokset käsitellään 4FRONTin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä meihin, mikäli haluat käydä itsearvioinnin tulokset läpi asiantuntijan kanssa ja saada konkreettiset suositukset etenemiseen. Kysy myös organisaatiollenne räätälöidystä itsearvioinnista tai kohdennetusta, esimerkiksi alueellisesta tai toimialakohtaisesta analyysista.

Yhteyshenkilö:
Vesa Salminen, toimitusjohtaja
vesa.salminen@4front.fi
+358 40 1252 370