4FRONT
IN FINNISH_

Tarjoamme korkealaatuisia asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen. Asiakkaitamme ovat julkinen sektori (ministeriöt, virastot, kaupungit ja muut alueelliset toimijat sekä Euroopan komissio ja muut kansainväliset organisaatiot), järjestöt ja yritykset.

Toimimme päätöksenteon tukena näkemyksellisesti ja tinkimättömästi. Toteutamme hankkeet asiakasta aidosti kuunnellen, merkityksellisiin tuloksiin tähdäten.

Lue lisää vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvistä palveluistamme.

Seuraavassa on esimerkkejä toimeksiannoistamme.
Kerromme mielellämme lisää referensseistämme ja tarjonnastamme!

Selvitykset ja analyysit

 • Selvitys Suomen Akatemian ja Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kokonaisuudesta
 • Selvitys Uudenmaan kansainvälisistä EU-yhteistyöverkostoista
 • Jatkuvan oppimisen rakenteet –kansainvälinen vertailu
 • Innovaatiomyönteisen sääntelyn nykytila ja hyvät käytännöt


Arvioinnit

 • Sitran kokoava arviointi
 • Arviointi ohjelmatoiminnan vaikutuksista toimintatapojen muutokseen terveysalalla
 • 6Aika Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen arviointi
 • Turun yliopiston yhteisten palvelujen rakenteellisen ja toiminnallisen uudistuksen arviointi
 • Valtion tulosohjausmallin arviointi


Johtamisen tuki ja fasilitoinnit

 • Digital Cities Challenge, Porin kaupungin digitaalisaatiostrategiaprosessin tukeminen
 • Tukipalvelut YK:n Technology and Innovation Laboratoryn (UNTIL) perustamiseksi Suomeen
 • Ulkoministeriön kehitysyhteistyön toimintatapauudistuksen tukeminen
 • Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmisteluprosessin fasilitointi


Vaikuttavuuden seuranta ja tuki

 • Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa
 • Tesin kansainvälisen sijoitustoiminnan vaikuttavuustarkastelu
 • Helsinki Brain & Mind -verkoston vaikuttavuuden kehittäminen