4FRONT
IN FINNISH_

Tarjoamme korkealaatuisia asiantuntijapalveluita liittyen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vastuullisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Asiakkaitamme ovat julkinen sektori (ministeriöt, virastot, kaupungit ja muut alueelliset toimijat sekä Euroopan komissio ja muut kansainväliset organisaatiot), järjestöt ja yritykset.

Toimimme päätöksenteon tukena näkemyksellisesti ja tinkimättömästi. Toteutamme hankkeet vastuullisesti asiakasta aidosti kuunnellen, merkityksellisiin tuloksiin tähdäten.

Yritysvastuun itsearviointi

Yritysvastuun itsearviointi on maksuton verkkotyökalu, joka antaa tilannekuvan yrityksesi vastuullisuustoiminnasta, auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja mahdollistaa vertailun muihin yrityksiin. Tiivistelmän tuloksista löydät täältä, ja laajemman maksuttoman yhteenvedon voit tilata itsellesi täältä.

Ota yhteyttä meihin, mikäli haluat käydä itsearvioinnin tulokset läpi asiantuntijan kanssa ja saada konkreettiset suositukset etenemiseen. Kysy myös organisaatiollenne räätälöidystä itsearvioinnista tai kohdennetusta, esimerkiksi alueellisesta tai toimialakohtaisesta analyysista.

 

Palvelumme

Vaikuttavuuden suunnittelu ja arviointi

Mihin haluatte vastuullisuustyöllänne päästä ja millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta haluatte saada aikaan? Entä millaisia vaikutuksia olette saaneet aikaan? 4FRONT tarjoaa mm. seuraavia palveluita vaikuttavuuden suunnitteluun ja arvointiin:

 • Vaikutusmallin ja -polkujen määrittäminen
 • Kestävän kehityksen seurantajärjestelmät ja indikaattorit
 • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin suunnittelu
 • Organisaatioiden, strategioiden ja ohjelmien arvioinnit kestävän kehityksen näkökulmasta
Vaikuttavien vastuullisuusstrategioiden fasilitointi

Autamme erilaisia organisaatioita laatimaan vaikuttavia vastuullisuusstrategioita ja -ohjelmia. Tarpeistanne riippuen tuemme stragiatyötänne kevyellä sparrauksella tai voimme vastata prosessin fasilitoinnista kokonaisuudessaan. Strategiatyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa sidosryhmät osallistaen.

Tutkimukset ja selvitykset 

Tarvitsetteko taustatietoa päätöksentekonne tueksi? Teemme erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia kestävän kehityksen ja yritysvastuuohjelmien ja -strategioden tueksi, mm.

 • Selvitykset ja nykytila-analyysit
 • Henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyt
 • Benchmark-tarkastelut

 

Esimerkkejä toimeksiannoistamme

Selvitykset ja analyysit
 • Selvitys Suomen Akatemian ja Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kokonaisuudesta
 • Selvitys Uudenmaan kansainvälisistä EU-yhteistyöverkostoista
 • Jatkuvan oppimisen rakenteet –kansainvälinen vertailu
 • Innovaatiomyönteisen sääntelyn nykytila ja hyvät käytännöt

Arvioinnit
 • Sitran kokoava arviointi
 • Arviointi ohjelmatoiminnan vaikutuksista toimintatapojen muutokseen terveysalalla
 • 6Aika Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen arviointi
 • Turun yliopiston yhteisten palvelujen rakenteellisen ja toiminnallisen uudistuksen arviointi
 • Valtion tulosohjausmallin arviointi
 • Kestävän kehityksen edistäminen valtion liikkumista, liikuntaa ja urheilua koskevissa toimenpiteissä
 • Media-alan tutkimussäätiön vaikuttavuuden arviointi
 • Yritysvastuun itsearvioinnin työkalu

Johtamisen tuki ja fasilitoinnit
 • Digital Cities Challenge, Porin kaupungin digitaalisaatiostrategiaprosessin tukeminen
 • Tukipalvelut YK:n Technology and Innovation Laboratoryn (UNTIL) perustamiseksi Suomeen
 • Ulkoministeriön kehitysyhteistyön toimintatapauudistuksen tukeminen
 • Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmisteluprosessin fasilitointi
 • Intelligent Cities Challenge, Porin ja Jyväskylän kaupunkien vihreän kehityksen strategiaprosessien tukeminen

Vaikuttavuuden seuranta ja tuki
 • Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa
 • Tesin kansainvälisen sijoitustoiminnan vaikuttavuustarkastelu
 • Helsinki Brain & Mind -verkoston vaikuttavuuden kehittäminen

 

Tutustu asiantuntijoihimme ja ota meihin yhteyttä!

 

Haluatko saada tietoa ajankohtaisista vaikuttavuuden ja vastuullisuuden tutkimustuloksista?
Tilaa 4FRONTin uutiskirje!