WHAT'S
NEW_

4FRONT kartoitti uusimaalaisten toimijoiden kansainvälisiä verkostoja

4FRONT toteutti keväällä Uudenmaan liitolle projektin, jossa kartoitettiin uusimaalaisten toimijoiden kansainvälisiä verkostoja EU:n Interreg ja Creative Europe -hankkeissa. Toteutettu selvitys laadittiin EAKR-rahoitteiselle RIS Boost -hankkeelle, mikä keskittyy Uudenmaan älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin vahvistamiseen. RIS Boostin toimien avulla Uudenmaan innovaatiotoimijat kytketään tiiviimmin kansainvälisiin verkostoihin ja tavoitteena on tukea Uudenmaan vahvuuksiin ja älykkääseen erikoistumiseen perustuvien innovaatiorakenteiden ja prosessien toimivuutta toimenpiteillä, jotka edistävät uusmaalaisten toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista.

Projektissa hyödynnettiin uudenlaisia tapoja visualisoida tietoa, kun yhteistyösuhteita ja niiden määrää kuvattiin tyypillisten kuvailevien tilastomenetelmien lisäksi myös karttapohjalla.

”On tärkeä kiinnittää yhä enemmän huomiota datan esitystapoihin. Erilaiset visualisoinnit – esimerkiksi karttapohjalla toteutettuna – tarjovat konkreettisemman näkökulman tietosisältöön. Paikkatietoa sisältävissä aineistoissa  asian eri ulottuvuudet ovat nähtävissä suoraan kartalta.” erittelee lähestymistavan hyötyjä 4FRONT:in Juha Kettinen.

 

4FRONT conducted an analysis on international networks of Uusimaa-based actors in EU-funded projects

 

Earlier this year, 4FRONT conducted an analysis on international networks of Uusimaa-based actors in EU-funded projects. The project was commissioned by Helsinki-Uusimaa Regional Council in the context of RIS Boost programme, that aims to further enhance the international cooperation networks of Uusimaa-based innovation actors.

In addition to the traditional statistical presentation, the results of the network analysis were also depicted on map in order to allow a straightforward interpretation of the partnerships.

”In today’s data intensive world, it is important to pay more attention to the ways of presenting  the data. Different kind of visualizations – for example based on a map – provide a more concrete view into the data. These visualizations work particularly well with data that contains geographic information.” tells 4FRONT’s analyst Juha Kettinen.