WHAT'S
NEW_

Agenda2030 puolimatkan krouvissa

YK:ssa vuonna 2015 sovitun kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman, Agenda 2030:n toimeenpanon arviointi on valmistunut. Vaikka Suomea pidetään globaalina edelläkävijänä kestävän kehityksen edistämisessä, arvioinnin tulosten mukaan Suomella on ollut vaikeuksia saavuttaa Agenda 2030 -tavoitteet. Suomella on haasteita erityisesti ekologiseen kestävyyteen sekä globaalivastuuseen liittyen. Ohjausjärjestelmän vahvuutena on laaja-alainen sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen. Arvioinnin mukaan ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys tulisi ottaa entistä enemmän samanaikaisesti huomioon, ja ne tulisi integroida systemaattisemmin ohjausjärjestelmään ja budjetti- ja säädösprosesseihin.

4FRONTin, Tampereen yliopiston ja Frisky & Anjoyn yhteistyössä toteuttama Suomen Agenda2030-toimeenpanon arviointi oli rajattu valtionhallinnon keinoihin ohjata Agenda2030:n toimeenpanoa, ja se toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Lue lisää valtioneuvoston sivuilta: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/arviointi-suomella-kirittavaa-agenda2030-n-tavoitteiden-saavuttamiseksi ja tutustu loppuraporttiin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164657

Policy brief in english: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164657/7-2023-Assessing%20the%20implementation%20of%20the%20Agenda2030%20in%20Finland.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Lisätietoja:

Katri Haila katri.haila@4front.fi
Vesa Salminen vesa.salminen@4front.fi