WHAT'S
NEW_

Kiertotalouden strateginen ohjelma arvioitavana

4FRONT on käynnistänyt ympäristöministeriön toimeksiannosta Kiertotalouden strategisen ohjelman arvioinnin.  

Valtioneuvosto teki keväällä 2021 periaatepäätöksen Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta. Parhaillaan käynnissä olevan ohjelman tavoitteena on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä.  

4FRONT toteuttaa ohjelman arvioinnin yhteistyössä KPMG:n ja ENACTin kanssa. Arvioinnin on määrä valmistua helmikuussa 2023. Luonteeltaan kehittävässä arvioinnissa laaditaan kokonaiskuva poikkihallinnollisen Kiertotalouden strategisen ohjelman edistymisestä ja vaikuttavuudesta sekä keskeisistä haasteista, mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista. Arvioinnissa tarkastellaan läpileikkaavasti sääntelyn ja viranomaisyhteistyön, taloudellisen ohjauksen sekä informaatio-ohjauksen kehittymistä sekä edellytyksiä saavuttaa ohjelman asetetut tavoitteet.  

Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää ohjelman toimeenpanossa tulevina vuosina. 

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Katri Haila
+358 50564 9741
katri.haila@4front.fi