WHAT'S
NEW_

Selvitys suomalaisten EU-urien edistämisestä valmistunut

EU-urien edistämistoimenpiteet -selvityksen loppuraportti on julkaistu 6.10.2023, ja valtioneuvosto on tiedottanut selvityksestä verkkosivuillaan

Selvityksen mukaan suomalaisten määrä EU-viroissa on romahtamassa. Syitä kehityksen taustalla ovat muun muassa voimakkaasti kasvava suomalaisten virkamiesten eläköityminen tulevina vuosina sekä suomalaisten heikko menestyminen virkakilpailuissa. Lisäksi suomalaisten hakeutumisinnokkuus EU-urille ei ole riittävän vahvaa.  Samojen haasteiden kanssa painivat myös esimerkiksi Ruotsi ja Tanska, ja erot eri kansalaisten osuuksissa EU-viroissa ovatkin voimistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana.

Selvityksessä tarkasteltiin tilastoja suomalaisten sekä kymmenen verrokkimaan EU-urille hakeutumisesta, kilpailujen läpäisemisestä sekä eläköitymisennusteista. Lisäksi tarkasteltiin eri toimenpiteitä, joilla verrokkimaat edistävät kansalaistensa päätymistä EU-urille. 

Tulosten pohjalta ehdotetaan, että Suomen tulisi laatia EU-urien edistämisen kansallinen strategia ja strategian toteutumista tukeva toimenpideohjelma kohderyhmänä erityisesti vastavalmistuneet, opiskelijat ja nuoret.

Helsingin Sanomat kirjoitti selvityksestä 6.10.2023: www.hs.fi/politiikka/art-2000009899952.html 

4FRONTin, KPMG:n ja Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen laitoksen laatima selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätiedot:
Kimmo Halme, Senior Partner
+358 40 1250 350
kimmo.halme@4front.fi