WHAT'S
NEW_

Tarkastelussa avaruustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Avaruus arjessamme – avaruustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus -arvioinnissa selviää, että avaruustoiminta on hyvin laajalti käytössä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja ihmisten arjessa, ja sen häiriintymisellä voi olla kriittisiä ja vakavia seurauksia. 

 

4FRONT selvitti yhdessä VTT Oy:n kanssa Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta, miten hyvin Suomessa hyödynnetään avaruustoiminnan mahdollisuuksia yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisessa ja päätöksenteossa, sekä millä aloilla toimintaa on pystytty parantamaan avaruustoiminnan avulla. Lisäksi arvioitiin, millä aloilla avaruustoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty ja mitkä tekijät estävät sen käyttöönottoa, sekä avaruustoiminnan häiriöiden vaikutuksia ja eurooppalaisen avaruusyhteistyön edellytyksiä. 

Selvityksestä käy ilmi, että avaruustoimintaa hyödynnetään laajasti eri hallinnonalojen päätöksenteossa, vaikka sen roolia ei välttämättä aina tiedosteta. Toisaalta sitä voitaisiin hyödyntää laajemminkin, mutta esteenä ovat etenkin resurssien puute ja se, ettei avaruusteknologioiden mahdollisuuksia tunneta tarpeeksi.  

Arvioinnissa suositellaan avaruustoiminnan tuntemuksen vahvistamista hallinnonaloilla sekä toiminnan strategisuuden vahvistamista. Strategisuuden rinnalla tulee tarkastella avaruustoiminnan sisällöllisiä painotuksia ja tunnistaa Suomelle tärkeimmät teknologiat ja kehitysalueet. Näiden lisäksi hyödyntääksemme tehokkaasti eurooppalaisia avaruusohjelmia, tulee avaruustoiminnan suunnittelun olla järjestelmällistä ja ennakoivaa huomioiden eurooppalaiset painopisteet ja ohjelmat. Kansallisilla kehittämistoimilla ja vahvalla koordinaatiolla varmistetaan suomalaisten kyky osallistua eurooppalaisiin ohjelmiin. Viimeisenä suosituksena on julkisten hankintojen mahdollistaman avaruustoiminnan kehittämisen ja hyödyntämisen vahvistaminen. Hankintoja tehdessä hallinnossa tulee olla riittävästi osaamista ja resursseja, jotta ratkaisuja voidaan kehittää onnistuneesti, ja tavoitellut hyödyt voivat toteutua. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Briefiin.