WHAT'S
NEW_

Tarkastelussa Team Finlandin vaikuttavuus

Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi on käynnistynyt. Arviointi on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja sen toteutuksesta vastaavat 4FRONT ja Etlatieto.

Hankkeessa tarkastellaan, miten Team Finland -verkoston palvelut vastaavat yritysten tarpeisiin ja miten ’maakunnasta maailmalle’ konsepti toimii. Lisäksi arvioidaan verkostomallin ja yhteisen asiakkuustyön lisäarvoa kansainvälistyville kasvuyrityksille.

Team Finland -toiminnan koordinaatiosta vastaa Business Finland, ja verkoston ydintoimijoihin kuuluvat lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, Finnvera, ELY-keskukset ja TE-toimistot. Arvioinnin tuottama tieto palvelee verkoston palveluiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä luo tietopohjaa julkishallinnon ja yrityspalveluverkoston kehittämiseen. Kattava arviointityö valmistuu toukokuussa 2022.

Lue lisää