WHAT'S
NEW_

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) arviointi

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) arvioinnissa tarkasteltiin Tesin toimintaa, roolia ja vaikutuksia Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla sekä huomioiden yhtiön elinkeino- ja omistajapoliittisen ohjauksen. Arvioinnin tarkasteluajanjaksona olivat vuodet 2015–2022.

Arvioinnin mukaan Tesin toiminta koetaan laadukkaana ja asiantuntevana. Yhtiölle on kehittynyt tärkeä rooli tiedon tuottajana, sparraajana ja verkostojen rakentajana.

Julkisen pääomasijoitustoiminnan pitkäjänteistä ja määrätietoista kehittämistä tulee kuitenkin jatkaa, ottaen huomioon markkinoiden kehitys niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Elokuussa 2023 julkaistu Tesin arviointi sisältää kansainvälisen katsauksen julkiseen pääomasijoitustoimintaan sekä vertailun kuudesta julkisesta pääomasijoitusorganisaatiosta. Katsaus tarjoaa tietoa, mihin suuntaan julkinen pääomasijoitustoiminta on viime vuosina kehittynyt, kuinka toiminta on eri maissa organisoitu, ja millaisia hyviä ja vaihtoehtoisia käytäntöjä voidaan tunnistaa Tesin toiminnan kehittämiseksi.

Loppuraportti sisältää 13 suositusta koskien mm. Tesin roolia, strategisia valintoja, sijoitusportfoliota sekä yhteistyökumppaneita.

Arvioinnista työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta vastasi 4FRONT Oy yhteistyössä Advestia Oy:n ja Technopolis France Sarl:n kanssa.

Loppuraportti

Kuva: Unplash