WHAT'S
NEW_

Uusi julkisen ja kolmannen sektorin itsearviointityökalu vastuullisuuden arviointiin on julkaistu

Kuinka vastuullisuus näkyy julkisen tai kolmannen sektorin organisaationne strategiassa? Missä määrin organisaatiossanne kehitetään vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvää osaamista? Mitä pullonkauloja tai kehitystarpeita organisaatiollanne on kestävän kehityksen edistämisessä ja vaikutusten saavuttamisessa?

Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään tarjoamaan vastauksia 4FRONTin kehittämällä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen itsearviointityökalulla, joka on suunniteltu julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioille. Verkossa toimiva, maksuton itsearviointityökalu tarjoaa helposti ja nopeasti organisaatiokohtaisen tilannekuvan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toimenpiteiden nykytasosta sekä auttaa tunnistamaan toimia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Itsearviointityökalun avulla olemme 4FRONTissa halunneet osaltamme auttaa eri organisaatioita tunnistamaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen ovat entistä tiiviimmin osa kaikkien organisaatioiden hyvää hallintotapaa ja arvopohjaa” avaa kehitystyön taustoja Vesa Salminen 4FRONTista.

Työkalu mahdollistaa myös vertailun suhteessa muiden työkalua käyttäneiden tuloksiin. Lisäksi palauteraportissa on esimerkkejä toimista, joilla vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitystä voi organisaatiossa vahvistaa.

Itsearvioinnin tavoitteena on auttaa julkisen tai kolmannen sektorin organisaatioita vastuullisuuden ja kestävän kehityksen seurannassa, raportoinnissa ja yhä vaikuttavampien toimenpiteiden kehittämisessä. Työkalun suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät kansainväliset kestävän kehityksen ja vastuullisuuden linjaukset sekä Valtiokonttorin valtionhallinnon organisaatioille suunnattu vastuullisuusraportoinnin ohjeistus.

 

Ennen työkalun varsinaista lanseerausta työkalua pilotointiin noin 20 julkisen sektorin organisaation kanssa. Pilottiasiakkaiden palaute on huomioitu työkalun viimeistelyssä.

“Kattava, monipuolinen tarkastelu, pakottaa pysähtymään ja miettimään erityisesti toimenpiteiden vaikuttavuutta/merkittävyyttä. Työkalu helppokäyttöinen eikä ole liian raskas.” 

”Työkalu mahdollistaa organisaation kyvykkyyksien laaja-alaisen tarkastelun ja sitä voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä.”

Itsearvioinnin työkalu on käyttövalmis ja hyödynnettävissä osoitteessa: https://www.vastuullisuusarviointi.fi/julkinensektori/

”Toivottavasti mahdollisimman moni ottaa työkalun käyttöön ja hyödyntää sen tarjoamaa tietoa. Kerromme mielellämme lisää ja kuulemme vähintään yhtä mielellämme palautetta työkalun käyttökokemuksista!” Vesa Salminen toteaa.

Julkisen ja kolmannen sektorin työkalu on jatkoa yritysten käyttöön vuonna 2021 lanseeratulle vastuullisuuden itsearviointityökalulle, jonka 4FRONT kehitti yhteistyössä FIBS ry:n kanssa. Työkalua on hyödynnetty jo yli 2000 kertaa ja se tarjoaa edelleen yrityksille tilannekuvan vastuullisuustoiminnan nykytasosta, auttaa tunnistamaan siinä esiintyviä kehityskohteita sekä antaa käytännön vinkkejä yritysvastuun johtamiseen.