WHAT'S
NEW_

Yritysvastuun yhteiskunnallinen vaikuttavuus – tutustu yritysvastuun itsearvioinnin vuoden 2022 tuloksiin

4FRONTin ja yritysvastuuverkosto FIBS ry:n järjestämässä yritysvastuun itsearvioinnin vuoden 2022 tulosesittelyssä 25.1.2023 korostui siirtymä yritysten vastuullisuushaittojen minimoimisesta kohti positiivisia yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia.

 

Vastuullisuus nähdään tärkeänä – yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toimenpiteissä hyödyntämätöntä potentiaalia

Yritysvastuun itsearvioinnin vuoden 2022 tuloksista selviää, että vastuullisuuden merkitys ja tärkeys koetaan vahvaksi lähes kaikissa yrityksissä. Vastuullisuustyön resursointi ja toimeenpano eivät kuitenkaan ole itsearvioinnin tulosten perusteella samassa mittakaavassa. Vaikuttavuutta lisäävistä toimenpiteistä etenkin arvoketjujen vastuullisuuden kehittämisessä sekä vastuullisuusinnovaatioissa on yrityksillä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.​

 Toimenpiteitä työkaluun vastanneet yritykset ovat tehneet eniten sosiaalisen vastuun osa-alueilla. Kaikista parhain tilanne on työturvallisuuden suhteen. Sen sijaan ympäristövastuun osa-alueilla vastuullisuustoimenpiteitä on tehty huomattavasti vähemmän. Kaikista vähiten toimenpiteitä yritykset ovat tehneet luonnon monimuotoisuuteen liittyen.

 

Eri toimialojen välillä merkittäviä eroja – eniten positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään

Yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen – ja varsinkin niiden todentaminen – on vaikeaa ja vaatii määrätietoista toimintaa ja toiminnan suunnittelua. Näin ollen ei ole yllättävää, että ainoastaan 36 % yrityksistä kertoi, että heidän vastuullisuustyöllään on todennettuja positiivisia vaikutuksia ympäristöön tai yhteiskuntaan.

Huomionarvoista on, että itsearvioinnin tulosten perusteella toimialojen väliset erot ovat huomattavia. Eniten positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön koki saavuttaneensa teollisuusalojen yritykset (45%).

Positiivisten vaikutusten tavoittelun kohteet olivat myös vahvasti toimialasidonnaista – vaikutukset ulottuivat lähinnä oman yrityksen ydintoimintaan liittyviin teemoihin.

Eniten positiivisia vaikutuksia yritykset kokevat saavuttaneensa ilmastonmuutoksen hillintään, materiaali- ja resurssitehokkuuteen sekä osaamiseen ja koulutukseen liittyen. Vähiten positiivisia vaikutuksia yritykset arvioivat olevan luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin.

Vahva sitoutuminen näyttäisi edesauttaneen vaikutusten aikaansaamista. Strategialla oli kuitenkin vieläkin suurempi merkitys vaikutusten saavuttamisessa.

Yritysvastuu ja vastuullisuuden osa-alueet ovat tulosten valossa yrityksille tuttuja, tärkeitä ja merkityksellisiä teemoja. Tällä hetkellä keskeinen kysymys on, miten päästään haittojen minimoimisesta kohti positiivisten vaikutusten tavoittelua ja vaikuttavuus- ja kädenjälkiajattelua.

 

Yhteenvedon yritysvastuun itsearvioinnin tuloksista voit tilata ilmaiseksi sähköpostiisi täältä.

 

Yritysvastuun itsearviointi -verkkotyökalu julkaistiin helmikuussa 2021. Itsearviointityökalua on hyödyntänyt vuoden 2022 loppuun mennessä kaikkiaan lähes 1800 yritystä, ja sitä ovat hyödyntäneet laajasti eri kokoiset yritykset eri toimialoilta.

 

Lisätiedot:

Jenna Kiiskinen, projektikoordinaattori, 4FRONT Oy, +358 50 5522 382, jenna.kiiskinen@4front.fi

ps. 4FRONT on kehittänyt yritysvastuun itsearviointityökalua vastaavaa maksutonta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen itsearviointityökalua myös julkisen sektorin käyttöön. Työkalu lanseerataan keväällä 2023. Liity 4FRONTin postituslistalle osoitteessa uutiskirje.4front.fi niin saat tarkempaa tietoa myös julkisen sektorin itsearviointityökalusta ensimmäisten joukossa!